Kurser & Workshops

Läkegården erbjuder aktiviteter, läger och kurser på olika nivåer. Du kan anmäla dig till en aktivitet i programmet eller samla ihop en grupp och be mig att hålla en kurs för just er på Läkegården eller på annan plats.

Kurserna hålls alltid i små grupper för att jag ska hinna möta och följa alla deltagare. Deltagarantalet är oftast 4-8. Varje person får personliga råd och vid behov helt personliga övningar. Kurserna är intensiva och går i ett naturligt flöde fasta hålltider. Alla kurser varierar med deltagarna.

För att vara med på de avancerade kurserna krävs att du kan arbeta på den nivån – fråga om du är osäker. Läger är mindre styrda än kurser och du får alltså mer tid för eget. Aktiviteterna varierar mer i antal deltagare för vissa aktiviteter fungerar bättre och är roligare om vi är många.

Om jag upplever att någon vill gå en kurs av fel skäl eller på annat sätt är olämplig nekar jag möjligheten att gå kurs. Samma sak om andevärlden säger stopp. Anmälan är bindande. Kurserna ställs in om det är för få anmälda. Obs!!! Alla intäkter går till verksamheten som uppbyggnad av museet, trädgårdar eller liknande.

Kontakt

Om du har frågor eller vill anmäla dig;
lakegarden@gmail.com

Kursernas och aktiviteternas system

Grundkursens syfte är att ge dig de kunskaper du behöver för att komma igång och även kunna arbeta på ett säkert sätt. Fortsättningskursen bygger på grundkursen och breddar kunskapen. Denna kan även användas för repetition, som en möjlighet att träna mer och fördjupa det vi gjorde i grundkursen och för att för att lösa problem som uppstått exempelvis reseproblem.

Fortsättningskursen kan av detta skäl gås flera gånger. Grundkursen och fortsättningskurser kan gå parallellt samma dag vilket innebär att några kan gå grundkursen och andra gå fortsättningskursen vid samma tillfälle. 

Det finns också fördjupningskurser som är specialiserade åt olika håll. Dessa kräver ibland bara grundkursen och ibland djupare kunskaper. Dessa kan inte gå parallellt med andra kurser. De kräver fullt fokus. 

Förkunskapskraven kan uppkomma av säkerhetsskäl (som att du måste ha god kontakt med ditt kraftdjur och veta hur andevärlden fungerar för att utföra vissa moment som annars kan vara farliga) eller att du behöver kunskaper för att kunna hänga med på det vi gör. På en del kurser övar ni på varandra eller arbetar två och två och då behöver alla klara av övningarna för att inte andra ska bli utan träning (exempelvis om ni ska öva på att sända och ta emot något speciellt – då behöver båda kunna sända och ta emot för att båda två ska få ut något av övningen. Om någon behöver lära sig att sända och ta emot så finns en nybörjarkurs för detta.) Jag vill att alla kurser ska ha god kvalité och att deltagarna ska få ut mycket av att gå dem och då behöver systemet vara på detta vis. 

Förkunskaperna kan du ha fått någon annanstans, prata med mig så reder vi ut om du har de kunskaper du behöver. 

Du kan ofta arbeta istället för att betala med pengar. En endagskurs motsvarar 8 h arbete som kan vara gräva, måla huset, rensa ogräs, skriva in på dator eller annat. Att arbeta av en kurs görs före kursen och om/när jag har tid så om du är intresserad av detta så hör av dig i mycket god tid.Grundkurs i shamanism

Vi går igenom den shamanska världsbilden och andevärldens geografi. Sedan gör vi trumresor både nedåt, inåt och uppåt. Vi hämtar exempelvis kraftdjur, reser för svar på frågor och liknande grunder. Vi kommunicerar med naturen. Genomgång av möjligheter och faror och hur andevärlden fungerar ingår. Efter kursen kan du fortsätta arbeta självständigt hemma.

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 1000 kr

Fortsättningskurs i shamanism

Vi går igenom mer fördjupade kunskaper och provar lite olika tekniker, exempelvis trumning och skallring och börjar arbeta lite helande. Vi arbetar med kraft- och informationshämtning både åt dig själv och åt andra. Vi pratar om den shamanska synen på sjukdomar och problem. Kurserna varierar efter deltagarnas kunskaper och önskemål. Har du ett speciellt önskemål så be om detta i förväg. Du kan exempelvis be om hjälp med reseproblem.

Förkunskaper: motsvarande grundkurs och du bör ha rest en del sedan grundkursen

Kurslängd: 1 dag

Helandekurs

På denna kurs får du lära dig om den shamanska synen på friskt och sjukt och du får göra ett antal olika helande resor som exempelvis att återhämta förlorad livskraft, tända och underhålla din livsgnista, Kahi-healing (shamansk healing från Hawai), finna utforska och använda kraftföremål och hålla Hoppet vid liv. Vi övar på att Se och Känna. Vi diskuterar vad vi får och inte får göra och hur och för vem och hur saker kan göras.

Förkunskaper: motsvarande grundkurs

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 1000 kr

Kraftsångskurs

Kraftsånger förekommer överallt inom shamanismen och med sång kan nästan allting ordnas till. Kraftsångerna innehåller olika sorters kraft och har olika syfte som kallelse, helande, hjälp att orka, anderesor, kontakt... Vi sjunger nya och gamla kraftsånger från olika kulturer och vi arbetar även lite verser (chants) och övar på att känna, forma och styra kraften.

Förkunskaper: motsvarande grundkurs

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 1000 kr

Sejdkurs

Sejd är en fornnordiskt shamansk teknik – en del av vårt arv, en av våra egna shamanska rötter. Denna kurs är öppen för er som har gått grundkursen =klarar av att resa, har ett kraftdjur och förstår grunden. Du får bakgrunden om Sejd och kunskap om sejdande i allmänhet - historiskt och nutida, världen det kommer från, vilka sorters sejd det finns, möjligheter, risker, tips och krafter. 
Alla får arbeta från sejdpallen = vara völva vid spådomssejd (alla byts om med att sjunga och resa) och möta Nornorna.
Vi tränar på att sjunga med fokus för effektivt och kraftfullt sejdande och övergår därifrån till galder. Vi provar också på trådlöpning. 

Kurslängd: En endagskurs som ligger på eftermiddag och kväll

Kostnad: 1000 kr

Skallrekonst;
Kurs i att bygga och använda den shamanska skallran

Skallran är ett shamanskt redskap sedan urminnes tider och skallrornas användningsområden är många. Vi går igenom hur man arbetar med skallra, bygger skallror och använder dem. Vi arbetar med allt-i-alloskallror och specialistskallror från olika delar av världen, som finns att låna här på Läkegården. Du får skapa en skallra till dig själv. De två dagarna ligger på olika helger så att skallran får torktid däremellan så du börjar med skallran första dagen och avslutar den en vecka (eller mer) därefter. Om ni är några som redan har skallror och bara vill ha kunskapen så kan vi göra en endagskurs istället.

Förkunskaper: motsvarande fortsättningskurs

Kurslängd: 2 dagar, inte i följd

Kostnad: 1800kr, material ingår

Möt den shamanska trumman

Lär känna den Shamanska trumman som är en oerhört levande personlig individ med egna åsikter, erfarenheter och kunskaper. Upplev, trumma, förstå, öppna upp, ta emot och ge. Arbeta tillsammans med trumman som en levande partner. Vi gör olika rese- och kontakttrumningar och du kommer att möta och lära känna flera olika Besjälade Shamantrummor. Vi leker med olika rytmer och smakar på deras skapade energi.

Du behöver inte ha en egen trumma utan vi använder trummor som bor på Läkegården och väntar på att lära känna dig. Du får grunderna i att använda och förstå så att du ska kunna bygga en Shamansk trumma senare. Du lär dig känna skillnad på en riktig Shamantrumma och en som bara kallas för detta.

Förkunskaper: grundkurs

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 1000 kr

Trumkraft

Denna kurs är för er som redan har en shamantrumma men vill lära er göra fler olika slags trumningar och utvecklas vidare. Vi pratar om olika slags trummor och om trummans landskap. Ni arbetar med mina och egna trummor och får lära er göra många olika slags trumningar som;

  • Kommunikationstrumningar
  • Krafttrumningar
  • Skyddstrumningar
  • Renande trumningar
  • Helande trumningar
  • Tillrättaläggande trumningar

Vi gör också olika trumningar på mina specialtrummor.

Förkunskaper: motsvarande fortsättningskurs

Kurslängd: 2 dagar, inte i följd

Kostnad: 1800kr, material ingår

Trumkonst

Två kurser i ett; Bygga och lära sig använda den Shamanska Trumman = Trumkraft Vi bygger shamanska levande Trummor. En shamans trumma är inte en vanlig trumma utan en levande individ som är som en del av shamanen. Relationen är nära och intensiv.
Ramen förbereds, kokas och böjs till rund eller oval form. Skinnet avhåras, klipps till och spänns på. Trumpinne tillverkas. Besjälning. Allt detta sker i kontakt med trumman.
Vi utför också många grundtrumningar och specialtrumningar på trummor som finns att låna. Det blir mellan 30-40 trumningar. 

Förkunskaper: grund- och fortsättningskurs

Kurslängd: 6 dagar, under sommarhalvåret

Kostnad: 5000 kr

Kurs i djurkontakt och djurkommunikation

Här arbetar vi både med levande djur och djurkort (vilda och tama djur) för att förstå vad vi kan lära oss av dem. Vi går igenom grunderna för kommunikation med dem men fokus ligger på vad de vill och kan lära oss och vi jobbar både på individ- och djurslagsnivå för att du ska förstå skillnaden. Efter denna kurs kan du prata med djur men du kommer också att ha kommit dem närmare och detta innebär att de dyker upp för att ge dig budskap och lärdom när du behöver det så länge du är öppen och redo för detta.

Förkunskaper: Grundkurs

Kurslängd: 1 dagar

Kostnad: 1000kr

Kurs i Trädkontakt och Trädhelande

Här arbetar vi både med Träd och delar av träd för att förstå vad vi kan lära oss av dem. Vi går igenom olika slags kommunikation med dem. Du får prova på olika sätt att arbeta med träd och bli helad. Vi ger igenom trädens olikheter. Syftet är att skapa ett nära band mellan dig och träden som du kan ha nytta av resten av ditt liv.

Förkunskaper: Grundkurs

Kurslängd: En endagskurs som ligger på eftermiddag och kväll

Kostnad: 1000 kr

Medicinhjulet

Medicinhjulet är en indiansk arbetsmetod och står för andlig, balanserad styrka utan gränser och slut. Det kan användas för att få insikt, helande, konfliktlösning och mycket mer. Vi går igenom medicinhjulet med dess väderstreck och arbetar med det på olika sätt både i grupp och enskilt.

Förkunskaper: inga

Kurslängd: 0,5 dag

Kostnad: 400kr

Traditionella resor

Vi utför traditionella trumresor från olika delar av världen. Varje gång utforskar vi en ny shamansk tradition och det stå i programmet vilken del av världen vi befinner oss i vid varje tillfälle. Vi gör resor, ceremonier och annat från bland annat Sibirien, Mongoliet, Grönland, Kina, Hawaii, Sverige (Samiska) och den gammaleuropeiska.

Förkunskaper: Grundkurs och god resevana, helst även fortsättningskurs

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 1000 kr

Stavkonst 1 och 2
Grundkurs och Fortsättningskurs i användandet av den Shamanska staven.

I grundkursen går vi igenom bakgrund, stavsorter, arbetsfält med mera. Sedan får du lära dig ta kontakt, öppna/stänga, sända, kommunicera via staven och mycket mera. Trumresor ingår. Du kommer att arbeta med Läkegårdens stavar, en blandning av generalister och specialister från olika delar av världen. I Fördjupningskursen lägger vi fördjupningar och ett tiotal mer avancerade användningsområden (brobyggande, transmutationer, helanden med mera) och arbetar med olika stavar.

Om du har en stav så ta med den för utbildning.

Förkunskaper: minst motsvarande grundkurs, helst även fortsättningskurs. Du måste ha gått ettan och tränat innan du kan go kurs 2.

Shamansk Dans

Shamansk dans används över hela jorden för att hela, läka, förändra… Den har alltid ett syfte och dansas inifrån och ut. Vi kommer att göra kontaktdanser, befrielsedanser där vi släpper något som hejdar oss, visionsdans för att Se och olika helande danser för oss och andra. En del av danserna har koreografi, andra har fria rörelser. Övningar för att sända energi ingår. Danserna kommer från olika delar av vår jord bland annat Haiti, arabvärlden, Japan, Afrika, Sibirien och från indianer i Nordamerika. Exakt vilka danser vi gör varierar en smula.

Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande danskunskaper

Kostnad: 2000 kr

Kurs i Hamnskifte steg 1-2

Hamnskifte är en traditionell teknik för att ändra skepnad till djur (shapeshifting). Vi kommer att arbeta med steg ett och två (av fyra) och arbeta med att skifta gestalt i Andevärlden och här för att känna skillnaden inom oss då vi upplever djurens sinnen och förmågor. Resor och poser varvas med naturkontakt och kunskapsinhämtning.

Förkunskaper: Grundkurs och fortsättningskurs

Kostnad: 2000kr