Valfärd

Völva, Sejdryttare på färd… En Shamansk Vallfärd - en färd med Andarna Närvarande i Varje Steg till en Helig Plats. En Närkontakt med det Heliga ute i Naturen. Djur som kantar vägen för att ge sina Budskap. Träd och Växter tillför sitt. Berg och Stenar som tålmodigt väntar på att få sprida sin kunskap. En Kallelse har gått ut och har blivit hörd.

Valfärden kan gå långt bort till fjärran land eller vara alldeles nära för att visa det fantastiska i närmiljön. Valfärden kan gå i ensamhet och tystnad, sjungas, dansas fram eller vara i samklang med andra människor på samma färd. Valfärden är aldrig vardaglig utan ett Äventyr där Världen öppnar sig och allt kan hända. Valfärden förändrar, öppnar, utvecklar och stannar hos dig för evigt. En upplevelse, en lärdom och en möjlighet ge tillbaka genom att hjälpa Naturen på plats. Om du är här på läger eller står i kontakt med mig kanske du får följa med mig ut... Kanske ordnar i framtiden jag också Valfärder för dig som ännu inte känner mig...

Mystical Armenia

Magical Iceland

Valfärd i regn

Valfärd i midsommartid

Valfärd från Vatten till Vatten

Kontakt