Vision

Min vision är att Läkegården ska vara en helande plats på många olika sätt. Målet på lång sikt är att skapa en bättre värld där vi lever med naturen istället för mot den och där allt levande är lika mycket värt.

I tusentals år har människan levt i harmoni med resten av naturen. Genom vad vi idag kallar telepati kommunicerade hon med djur, växter och andra livsformer och hon betraktade inga av dem som lägre än sig själv, bara annorlunda, med andra uppgifter att utföra. Hon arbetade på jordnära vis sida vid sida med olika slags naturväsen med vilka hon delade ansvaret för att sköta om världen. Jordens atmosfär var fin med en rik omväxlande växtlighet och miljöförstöring existerade inte. Människan levde i fred med sig själv och alla de livsformer hon betraktade som sina lärare och vänner. På grund av en bra diet och frånvaron av onaturliga ansträngningar var människans livstid betydligt friskare.
Det är dags att återvända! Det är dags att åter leva som en del av naturen i naturlig harmoni och kärlek.

Jag kan dela upp visionen i tre delar;
Jag hoppas att folk kommer för att lära sig, få insikter och för att möta likasinnade. Min förhoppning är att både nya sökare och kunniga utövare ska leta sig hit. Många helare ger och ger och jag hoppas att de ska kunna komma hit och ladda batterierna igen, exempelvis i trädgården. Jag hoppas också att jag ska kunna erbjuda många olika hantverk att prova på så att folk får skapa med sina händer. Jag vill inspirera folk att komma igång med det de behöver göra. Jag tror på balans och att alla behöver både ge och få och att bara få/bara ge är skadligt på lång sikt.
Nästa del är att folk, djur, väsen och annat kommer och får hjälp. Att de ser det som naturligt att vända sig hit när behovet uppstår och att jag har tid och möjlighet att hjälpa.
Den tredje delen är ceremonierna och uppdragen där helandet sker över hela jordklotet.

Mycket av detta är redan förverkligat men somligt ligger delvis fortfarande framför mig.

Vill du hjälpa till?

Du kan hjälpa till genom att:

  • sända positiva vibbar
  • delta på lägret och andra träffar
  • arbeta i trädgården tillsammans med mig
  • skänka hantverksutrustning som du annars tänkt slänga
  • tipsa om denna sida till någon som du tror behöver det
  • skänka fröer/småplantor av rätt växter
  • och om du mot förmodan har mer pengar än du kan göra av med J så är det dyrt att bygga upp en trädgård...
  • Det roligaste sättet är om du kommer och hjälper mig att förverkliga visionen med din närvaro och glädje.

Om Tekla Drakfrände

Jag är en helande shaman och jag arbetar med Naturen, Väsen, Djur, Platser och Människor. Förutom att utöva de traditionella metoderna som exempelvis trumningar, själsåtervinningar och extraktioner är jag även en Bildritare och har en helande Trädgård.

Jag utför uppdrag åt Moder Jord och hennes Natur över hela jordklotet via trumresor, trumningar, ceremonier eller liknande. Jag tar emot budskap från henne, hennes rådare och från andevärlden.

Jag arbetar med - aldrig mot. Jag arbetar endast med frivilliga deltagare vare sig det är stenar eller människor... Jag gör hela tiden utforskande shamanska projekt för ökad och fördjupad kunskap. Jag bor och verkar på Läkegården utanför Rättvik och jag är grundare och värdinna för Läkecirkeln.

Kontakt