Ceremonier

Zardans

Zardans är en transdans från arabvärlden. Den går ut på att befria sig från demoner inre eller yttre via dans i ceremoniell form. Demonerna kan vara i form av blockeringar, rädslor, dåliga vanor, eller annat som hejdar eller håller tillbak från att leva ett gott liv. Vi börjar med att samla ihop oss, därefter får du lite historisk bakgrund följt av uppvärmning och övning av de traditionella rörelserna. Därefter dansar vi fritt till traditionell musik tills vi befriat oss. Vi avslutar med att fika (knytkalas) och med att landa och dela med oss av våra upplevelser.

Det finns en film på Youtube om hur det går till.

Tid: en kväll

Kostnad: donation

One Heart One Soul

Detta är en anmödraceremoni från Mokenfolket i Mayanmar (Borneo). De lever på båtar och hela deras liv levs till havet. De föds, lever och dör till havs och ser sig själva som födda ur havet. De byter till sig det de behöver som havet inte ger dem. Den enda gången de går i land är när monsunen tvingar dem och då bor de i pålhus på stranden. De ser att allting lever och har en själ. De kommunicerar med sina döda släktingar via ceremonier och transtillstånd. Att kvinnor kan ge liv är något som respekteras och hyllas och de är ett matriarkat. Deras kultur är hotad från många olika håll och detta är ett sätt att stötta dem. Ceremonin är både för den enskilde och för hela stammens vällevnad.

Vi möter någon av våra anmödrar och Moder Hav (motsvarande Moder Jord) och tre kvinnoöden. Vilken anmoder du träffar beror på vilken frågeställning du går in med. Du kan ställa frågor, be om hjälp, lämna tillbaka gåvor du inte vill ha, få hennes stöd..... Du kan be om en speciell anmoder eller lämna det fritt, alltså låta den komma som känner sig kallad av din frågeställning. Du kan också kalla på kvinnokraft, kvinnoessens, mödraskap och liknande och låta den av dina släktingar som vill komma dyka upp.

Du kommer också att möta Moder Hav med alla sina sidor och känna din anknytning till henne och din plats i livets cirkel. När du möter de tre kvinnoödena möter du tre kvinnor, olika för varje gång, som berättar sin historia och delar med sig av sin vishet. I ceremonin samlar vi också alla våra anmödrar runt oss i cirkel efter cirkel och helar oss alla.

Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna – vi har alla anmödrar... Det enda som behövs är en respektfull attityd till det kvinnliga.

Ceremonin med dess förberedelser tar en hel dag. Vi tillverkar varsin staty i gips, målar den, arbetar igenom frågeställningen, lär in sånger och annat som behövs och genomför ceremonin på kvällen. Du får veta allt du behöver veta och kunna under dagen. Ceremonin kräver inga speciella förkunskaper bara ett öppet sinne och viss förmåga ta emot budskap/lyssna/känna så att du kan möta din anmoder.

Statyn tar du med hem och du kan fortsätta att använda den hemma. Statyn är en allmän anmoder som kan fyllas med vilken kvinnlig släkting som helst som du har behov av att träffa.

Kostnad: 1000kr inklusive material

Kommentarer från medverkande

Maria

Förberedelserna var väldigt fina. Mycket tid gavs till att komma in i bakgrunden för att förstå vad som skulle hända. Arbetet med statyn var roligt och kreativt, samtidigt som det bygger upp stämningen inför ceremonin. När cirkeln var färdig så började det bli spännande, det kändes som om statyerna och cirkeln levde.

Tiden försvann när vi väl började. Kontakten med min anmoder var intressant – hon gav mig svar med hjälp av humor, värme, trygghet och klokskap. Tre kvinnoöden blev en positiv upplevelse med varierande budskap från helt skilda karaktärer. Mitt mest känslosamma möte under ceremonin var med Moder Hav som gav raka svar på frågor som berör mig djupt.

Avslutningen var väldigt plötslig för mig men när cirkeln var bruten igen återkom en upprymd känsla. Överlag en mycket givande ceremoni som gav insikter, glädje och kraft!

Tack Tekla!

Eva

Det var en sterk og spesiell opplevelse å være med på dette ritualet. Jeg følte at jeg fikk en stor gave fra anmødrene vi kom i kontakt med. Det var styrkende med alle disse søstrene i ryggen! Har fortsatt med meg det jeg fikk av min personlige anmoder. Selv om jeg ikke fikk til å snakke med dem så klart fikk jeg tydelige energier og budskap med meg fra hver av sjelene vi fikk besøk av. Takk for en uforglemmelig opplevelse.

Nadir

Det var en härlig upplevelse som berörde mig djupt. Jag förstod saker från grunden – insikterna kom ett i ett. Mötena var starka. Efteråt kände jag mig stärkt på alla vis.

Mara

For me it was a very deep experience: the ceremony of the mokenpeople. “one heart one soul” was the feeling between me and my ancestor.

It started in the preparation time of the ceremony. The way to get into this feeling to make the ancestor visible in creating a “puppet” was showing the bond between her and me. This was a very nice process for me, because it did not start in the head; my fingers started to build the puppet. For me it was bodywork in first. And great fun also. I enjoyed it so much to build a “house” in which the ancestor later will be able to visit me.

Then, In preparing the ceremony in the hall, in putting the turtle and the different ancestors in place, it seemed that the energy started to circle around the turtle and all of us. Like gathering of energy in one place. And after we awakened the circle to be prepared for the ritual I just felt great power there. And connection to the world I mostly do not see with pure eyes. There was a straight and open channel.

And this was of course very intensive in the ritual itself. We came back with gifts, after cleaning ourself, and I felt like going to a great celebration. And I was excited, because I hoped to meet someone whom I saw long time ago. Of course I was also excited if I get answered my questions I prepared to ask her about me and my life.

The atmosphere was powerful, holy and also joyful. I felt so well and secure.

And I was so surprised how easy it was to talk to the turtle, to the ancestors – yes- I got answers! I had a long chat with my personal ancestor, she supported me in going on my way. She really showed me the point of my life and she gave me valuable hints to think about or to try in my life. I felt so blessed. She helped me to find my rhythm. And because she is my ancestor, she gave me like permission of my blood-family to live my life like I need. Beside any other opinion of parents or relatives who are currently living. That was a piece of freedom.

After our chat, I felt a long and so warm hug of my ancestor, with so much love and trust in it. It was so bodyli – I felt a long line of ancestor behind me, I felt part of them – like one with them.

I still have the photographie of my ancestor-puppet of the ceremony in my purse - to remember...

Thank you so much for showing me this ritual, for being part of this ritual, for giving me the possibility to connect parts of me!

Light and love
Mara

Sejd

Sejdkonster är fornnordiska shamanska tekniker – en del av vårt arv, en av våra egna shamanska rötter. De finns beskrivna från vikingatiden men är äldre än så. Vi arbetar i en grupp och instruktioner ges på plats innan vi startar. Du behöver vara villig men oftast behövs inte några förkunskaper för att delta.

  • Spådomssejd - svar fås på frågor, en reser och hämtar svaren från Andevärlden och de andra sjunger iväg denne tills där svaret finns att hämta. En person i taget ställer sin fråga.
  • Kunskapssejd - samma grund med en som reser och alla som sjunger men nu hämtas kunskap.
  • Verkningssejder - övriga. De går till på samma grundläggande sätt men olika effekt eftersträvas. Helande sejd är en sorts verkningssejd.
  • Helande sejd - helande hämtas samma grund som ovan; en reser och de andra sjunger och i detta fall hämtas helanden istället för svar på frågor. Ceremoni kan kombineras med Botegalder.
  • Botegalder - grupp - en i taget går in i mitten av cirkeln och alla sjunger en helande sång över/till denna. Alla deltager alltså i allas helande.
  • Trådlöpning - vi sitter i cirkel, en eller flera sjunger medan de övriga följer sin egen tråd och reder upp fnurror på tråden = konflikter.
  • Valfärd - en speciell färd till speciell plats, en helig vandring.

Vi gör också specialsejder som Vägsejd som är en blandning av olika former av Sejd. Vägsejden görs vid Nyår för att lägga vägen rätt inför nästa år.

Ghostdance

Ghostdance är en indiansk ceremoni med dans för en vision. Vi gör denna i två olika former;

Som en större ceremoni

Vi börjar med en berättelse om bakgrund och ursprung. Därefter renar vi oss och gör en shamansk pose för att få information om hur kläderna ska utsmyckas. Vi tillverkar kläderna och smyckar dem. Vi övar på sången och dansen, gör i ordning den heliga cirkeln och samlar ihop oss som grupp. Därefter blir det en enskild stund för det egna syftet. Så genomför vi då ceremonin.
Därefter delar vi med oss av vår upplevelse och landar i den vanliga verkligheten igen.

Kläderna tillverkas av vita lakan som målas med färg – om du vill ha mer avancerade kläder/utsmyckning så kan du ta med det som känns rätt.

Tid: en eftermiddag och kväll

Kostnad med material: 1000 kr

Förkunskaper: Shamansk grundkurs

Som en aktivitet

Vi samlas, du får en kort bakgrund och instruktioner och sedan utför vi en ghostdance.

Tid: ca 2 timmar

Kostnad: donation

Förkunskaper: Shamansk grundkurs

Ceremoni för att hela trasiga krigare

Detta är en ceremoni för män som känner sig träffade av dess namn. Vi arbetar helande och du återfår ditt vapen och lär dig att använda det. Ceremonin innehåller bla en utesittning och är rätt krävande.
Mer info på förfrågan.

I Naturens rytm

Vi arbetar med att ligga i kontakt med och i balans med naturen och årstiderna. Detta sker genom träffar med vandringar och uppgifter att göra mellan träffarna. Vandringen sker under mestadels under tystnad. Jag lämnar en förklarande grund och belyser saker längs färden. Alla vandringar sker på olika platser och på den tid som känns mest lämplig. Vi går långsamt och en kort sträcka i ca en timme – det viktiga är upplevelsen. Vandringen kan jämföras med en meditationsvandring med intensiv naturkontakt. Kursen tar naturligtvis ett helt år i sin helhet. Du måste inte vara med varje gång men du får en bättre totalupplevelse och djupförståelse om du är det.